BOGANMELDELSE

Hvad i alverden er meningen
Om at leve med kronisk sygdom og handicap

Lisbeth Riisager Henriksen (red.)
324 sider, Unitas Forlag

Målgruppen: Mennesker, som er blevet ramt af en alvorlig kronisk sygdom eller et handicap. Bogen vil med stort udbytte også kunne læses
af pårørende og hjælpere til den, der er blevet ramt.
Rammen: Som en bygning med fire sider bliver det lidende menneskes
livsvilkår belyst ud fra 4 vinkler:
Den fysiske, den psykiske, den sociale og den åndelige.
Den åndelige dimension gør bogen unik og dermed anbefalelsesværdig på trods af nogle udtryk og tolkninger, som vidner om en uklar og en direkte ubibelsk teologi, men hvad den ene gør grumset, er der andre, som gør klart.
Bogen er opdelt i en første og en anden del.
Indhold: Bogen har 15 forfattere, altså en antologi omkring den
problemstilling at være ramt af en lidelse, og så det at være en stor del af den ramtes berøringsflade.


Bogen kan sætte mange ting på plads, både for den lidende og for de pårørende, men det kræver noget at gå i gang med bogen. Den skal læses med omtanke og god tid. Til gengæld vil udbyttet komme til at svare til det arbejde, som bliver lagt i læsningen.

Læs den! Diskuter med den! Reflekter over den!
Men i små bidder ad gangen, som var det en æske dyr, ægte chokolade.

Guldkorn fra: Hvad i alverden er meningen


Anmeldelse: Lorenz Johs. Jensen, medlem af psyktro-udvalget