Se, markens hyrder

1. Se, markens hyrder holdt nattevagt
og ventede lysets komme.
De kaldte på ham, som selv har sagt,
at snart er vor trængsel omme.
Dog trængslens tid føles lang og trang,
Gud lider med sine fromme.

2. Men lyset strålede over vang,
mens engle sang til Guds ære.
Og markens hyrder gik offergang
for lovsange at frembære.
En lovsang til dig hver julenat -
det ville jeg gerne være.

3. Kom til os Jesus og bøj dig ned,
gå ind gennem lave døre.
Vi ved, du bringer os julefred,
det vil du så gerne gøre.
Så svøbes du ind i hjerterum,
dig vil vi gerne tilhøre.

4. O vær da velkommen, Jesus kær!
Om dig vil vi højlydt kvæde.
Velkommen Guds trøst og vær os nær.
Velkommen vor juleglæde.
Velsign enhver med din egen fred
og trøst den sjæl, som må græde.

 

Tekst: M. B. Landstad (1802-1880)
Gendigtning: Lorenz Johs. Jensen, 1998