Livets lys kom til vor jord

1. Livets lys kom til vor jord,
Gud, vor Faders skaberord,
klædt i kød og klædt i blod,
i en stald, hvor krybben stod.

2. Af en jomfru blev du født,
dog med vantro blev du mødt,
ganske ussel så du ud,
men du bragte glædesbud.

3. Slået af forundring blev
mange folk, da du fordrev
onde magter ved dit ord,
tak! fordi du blev vor bror.

4. Tak og lov! fordi du kom
med dit blod til lægedom,
kære Frelser, tag vor hånd,
trøst os ved din Helligånd.

5. Trøst os ved det klare ord,
at du kommer til vor jord,
for at hente dine hjem,
lad dit rige stige frem.

6. Bed for os fra nådens stol,
du, som er vor hjerte-sol,
at vor tro må holde stand,
kærligheden være sand.

7. Tak og lov! fordi du kom
til os i vor fattigdom.
Tak og lov! fordi din fred
varer ved i evighed.

Tekst: Lorenz Johs. Jensen, 1995
Mel.: a) Per Nedergaard Hansen, 1996
b) Efter førreformatorisk hymne / Erfurt 1524 (hør)