Gud er mit skjold!

For du velsigner den retfærdige, Herre,
du beskytter ham med nåde som skjold.

(Salme 5, 13)

Overalt skal I løfte troens skjold,
hvormed I kan slukke alle den Ondes
brændende pile.
(Efs 6,16)

Et skjold betyder beskyttelse.
Beskyttelse mod fjenden.
Beskyttelse mod alt ondt.
Et skjold er et værn.
Et skjold er noget, som man søger tilflugt bagved.

Vi har alle noget, som vi søger tilflugt bagved.
Nogle gemmer sig et et hjørne,
de vil ikke ses,
de vil være anonyme,
de vil være i fred,
de er sårbare og bange for mennesker.
Når vi gemmer os, skyldes det utryghed,
angst for nærhed og tætte sociale kontakter.

Eller vi kan være bange for at blotte os.
Vi gemmer os bag en maske,
en facade,
vi vil ikke afsløres.
Vi vil ikke frem i lyset,
vi er bange for at falde igennem.
Vi føler os ikke gode nok, kloge nok,
eller vi kan have noget i vort livs bagage,
som vi skammer os over,
og så vil vi gerne pynte på virkeligheden.
Vi holder afstand
og lever på afstand af andre mennesker,
vi tør med andre ord ikke være os selv,
eller være os selv bekendt.

Det gør livet fattigt,
men det er sandt,
vi er ikke, som vi skal være,
vi er ikke gode nok,
og vi kan føle os bund-uduelige.
Vi synes, at vi hører hjemme blandt de ikke-egnede,
blandt dem, som ikke er noget,
og heller ikke bliver regnet for noget.

Men alt dette gør egentlig ikke noget,
blot du er en, som man kan regne med,
som taler et sandt ord
og tør være sandheden bekendt.

Sandheden gør fri,
sandheden forløser.
Lev i sandheden.
Lev i ham som er Vejen, Sandheden og Livet.
Han er det skjold, som du kan gemme dig bagved.
Det betyder ikke, at du pludselig er blevet et bedre menneske,
du er stadigvæk den gamle,
ham eller hende, som du altid har været,
men nu er du kommet i livssamfund med Jesus Kristus.
Noget nyt er blevet til!
Du må skjule dig hos ham med alt det,
du har og alt det, du mangler.

De onde tanker,
de onde pile,
ja, den Onde selv mister magten over dig,
når du skjuler dig hos ham,
hos ham, der har levet,
sådan som du burde have levet
og som døde for de synder,
som du har begået
og vil komme til at begå.

Vi mister ikke livet,
og vi taber ikke tilværelsen på gulvet
på grund af vore synder eller mangler,
men vi mister det væsentligste,
når vi ikke vil leve i livssamfund med ham,
som er livets kilde.
Med ham som har købt os fri
af den Ondes magt med sit blod.
Derfor bruger vi billedet med et skjold,
bestænket med Jesu blod,
et skjold, som viser Djævelen,
at han for altid har tabt slaget.
Blodet siger, at vi er købt fri,
blodet siger, at den Onde ikke har krav på os mere.
Og i himmelen lyder det
og skal det lyde:
"Disse, hvem er disse i de hvide klæder
for Guds og Lammets trone?"
Jo, det er alle dem,
der har renset deres klæder i Lammets blod.
Guds Lam bar verdens synd
og Guds Lam er en soning
og en betaling for alle vore synder.

Skjul dig hos ham,
som du skjuler dig under en paraply.
Han er dit værn og din beskyttelse mod alt det,
som du ikke har styr på
og heller ikke kan magte eller klare.
Han er dit værn mod synd og al slags uvejr,
som kan skylle ind over dig.

Kom til Gud ved Jesus Kristus.
Han har selv sagt:
Den, der kommer til mig,
vil jeg aldrig støde bort.
Så er der da nu ingen fordømmelse for dem,
der skjuler sig hos Jesus Kristus.
Amen

Op, kun at tage
Guds fulde rustning på!
Gå kun, du svage,
Guds Søn vil med os gå!
Lær kun at føre
det stærke troens skjold,
det er at gøre
sin Jesus til sin vold!
Hvem vil dig røre!
Du er i god behold.
(DDS 631,2)