Gud er god!

Salme 34
Takkesalme

1. Til hver en tid vil jeg
lovprise Herren med min mund.
Jeg fryder mig i ham hver stund,
kom kun og lyt til mig.
De stille lytter til!
Forkynd med mig at Gud er stor,
ophøj og pris hans navn i kor.
Lov ham med sang og spil!

2. Jeg søgte Herren Gud.
Han svarede og løste mig
fra frygt og rædsler på min vej.
Han friede mig ud.
De, som ser hen til ham,
skal stråle for hans trones fod.
De glædes ved, at Gud er god,
Gud sparer dem for skam.

3. Jeg råbte, da det kneb,
jeg var elendig, angst og svag,
dog blev jeg frelst på trængslens dag,
jeg var i angstens greb.
Om dem, der frygter ham
vil Herrens engel* lejre sig,
og vogte dem på vildsom vej,
som hyrden sine lam.
*2 Mos 3,2; Es 63,9

4. Smag blot og se det selv,
at ingen uden Gud er god.
Velsignet er den mand, hvis fod
fandt frem til livets elv.
Frygt Herren, søg ham blot,
for intet mangler den, der tror;
og selv når løvens sult er stor,
får du af Gud kun godt.

5. Kom, børn, og hør på mig,
hvis I vil lære Herrens frygt.
Du, som vil bo og vandre trygt,
og vælger livets vej,
hold tungens ord fra svig,
og læberne fra dobbelthed;
hold dig fra ondt, jag efter fred,
for Herrens frygt gør rig!

6. Guds ansigt lyser fred
og hviler over dem, hvis skam
er skjult og dækket helt i ham
med hans retfærdighed,
han hører deres råb;
men Herrens ansigt er imod
den sjæl, som Herrens Ånd modstod,
der levnes intet håb.

7. Når de påkalder Gud
og rører ved hans kappeflig,
vil Herren høre deres skrig
og ganske fri dem ud.
Ja, han er nær hos dem
med knuste hjerter, og hvis ånd
er sønderbrudt; hans højre hånd
vil kalde modet frem.

8. En ren og ærlig mand
vil møde megen kamp og strid
og lidelser til hver en tid;
men af dem alle kan
og vil Gud fri ham ud.
Gud vogter alle ledemod
på ham, som gi'r sig selv, sit blod:
Skån ham for knoglebrud!*
*Joh 19,33

9. Ulykke bringer død,
hvor man står Herrens folk imod
og tørster efter deres blod,
hvor hadet står i glød.
Men Gud forløser dem,
som har et sikkert skjulested
i ham, i hans retfærdighed,
frikendte finder hjem.

Tekst: Lorenz Johs. Jensen, 1990/1995/2004/2006
Mel.: Genève 1551 (Hør evt. melodi her)