Tysk adventssalme

På dig, min frelser, vil jeg håbe,
forløs mig fra min angst og frygt.
Hvad kan jeg andet end at råbe:
Trøst mig, så jeg kan hvile trygt.
Du Himmelsøn og syndebærer,
min Gud, min bror, Guds morgenglans.
Kom med den nåde, som beskærer
og gennemgløder sind og sans.

Gør du mit hjerte til dit eget
og skab en krybbe i mit sind.
Jeg synes, det er alt for meget,
at du hos mig vil lukkes ind.
Jeg ved, at hvad jeg her fik givet
er dig, for du vil bo hos mig.
Du gi'r mig liv, ja selve Livet,
alt hvad jeg har, har jeg i dig.

O, Herre, stil dog al min længsel!
Jeg ved, du kommer snart igen
til hjælp for dem, der lider trængsel.
Du kommer til os som en ven.
Alt hvad jeg ønsker og begærer
er blot at være til lidt gavn
og bringe trøst, som indebærer
at andre tager dig i favn.

Fyld du min adventstid med glæde,
fremskynd dog din tilsynekomst.
Befri mit hjerte fra at græde
og lad mig være som en blomst,
der spreder duften af din vilje:
Du gav dit liv i alles sted!
Min Jesus, vær mit hjertes lilje,
min glædes Gud, giv mig din fred.

Tekst: Wilhelm Osterwald (1820­-1887)
Gendigtning: Lorenz Johs. Jensen, 2003/2009/2010
Mel.: Johann Wolfgang Franck, 1681 ( hør evt. melodi her.)