Adventshymne

Salme 72
Messiansk salme

Så længe solens stråler spredes,
og månens lys er til,
skal han af slægterne tilbedes
med sang og strengespil.
Som regn, der falder, er hans nåde,
som duggen er hans år,
da blomstrer retfærd, fred skal råde,
til månens lys forgår.

Fra hav til hav skal han regere,
fra flod til fremmed strand,
blandt stolte skal han triumfere,
selv midt i fjendens land.
Ham skal alverdens konger tjene,
tilbede nat og dag,
den vide jord er hans domæne,
ja, alle folkeslag.

Han redder den, der højlydt råber
om hjælp og dagligt brød.
Han ser til den, som be'r og håber,
som savner hjælp i nød.
Han bøjer sig ned til de svage
og redder dem fra vold,
afkorter trængselstidens dage
og skærmer med sit skjold.

Hans navn står fast til alle tider,
det bærer glædesbud,
og selv om natten den fremskrider,
det skyder friske skud.
Al lov og pris skal kun tilhøre
ham, som er underfuld,
og aldrig skal hans pris ophøre,
hvor staden er af guld!

Tekst: Lorenz Johs. Jensen, 1994/2007
Mel.: 1543/Lyon 1548 (se evt. https://youtu.be/zD7ZLu0hm7Y)