Som hjorten skriger efter vand

Salme 42
Klage- og bønnesalme

1. Som en hjort der tørstig skriger
efter bækkens friske vand,
sådan skriger jeg og higer
efter dig, min trøstermand.
Gud, jeg længes efter dig,
før mig ad den rette vej.
Ak, hvornår mon jeg kan komme
og lovsynge med de fromme.   

2. Jeg må sørge, jeg må græde,
tårer spiser jeg som brød,
spotten tærer på min glæde,
når de siger: Gud er død!
Opløst er min sjæl i gråd,
dag og nat er kinden våd.
Gud, du ser, hvordan jeg lider,
når jeg mindes svundne tider.

3. Sammen med en festklædt skare
sang jeg af mit fulde bryst.
Hvem kan skildre og forklare
jubelråb og lovsangsrøst?
Jeg var med, da man drog op
til dit hus i festlig trop.
Jeg var med i højtidsskaren,
sang så fri som fugl af snaren.
                            
4. Sjæl, hvorfor er du nedbøjet?
Hvorfor bruser du i mig?
Vær blot i din Gud fornøjet,
han vil atter hjælpe dig!
Vent på Gud og pris hans ord,
Gud ved om dig, hvor du bor.
Gud vil atter åbne døre,
og din lovsang vil han høre.
                                        
5. Gud, min sjæl er trængt af fjender,
derfor tænker jeg på dig,
jeg er ensom uden venner,
med en afgrund under mig.
Dybet tærer på mit mod,
bølger bruser som en flod,
brændinger fra dødens strande
dækker mig med sine vande.
   
6. Gud, din godhed vil du sende
hver en dag ved morgengry,
selv om natten vil du vende
al min gråd til sang på ny.
Dig, min Gud, lovpriser jeg,
lad min lovsang gælde dig.
Dig vil jeg med tak tilbede,
du, mit livs Gud, gør mig rede.
                                       
7. Ak, jeg siger til min klippe:
Hvorfor har du svigtet mig?
Tungsind truer med at slippe
håbet om en banet vej.
Det går mig til marv og ben,
ingen fjende er for sen
til at spotte mig og sige:
Det er slut med Herrens rige!   
                                
8. Sjæl, hvorfor er du nedbøjet?
Hvorfor bruser du i mig?
Vær blot i din Gud fornøjet,
han vil atter trøste dig!
Vent på Gud og pris hans ord,
Gud ved om dig, hvor du bor.
Gud vil atter åbne døre
og din lovsang vil han høre.

Tekst: Lorenz Johs. Jensen, 1998/2006
Mel.: Genève 1551 (Den Danske Salmebog nr. 199)
Hør evt. melodi her.