Jeg løfter frelsens bæger

Salme 116, vers 10-19
En lovsang

 1. Jeg troede og derfor talte jeg,
  selv da jeg var elendig, syg og plaget,
  ja, jeg var angst og følte mig bedraget,
  da sa' jeg: Alle elsker løgnens vej.
   
 2. Hvad kan jeg give Gud som tak for alt?
  Han tilgav alle mine mange synder.
  Jeg løfter frelsens bæger og forkynder:
  Dit navn er højt ophøjet overalt.
   
 3. Jeg indfri'r mine løfter til min Gud
  for øjnene af dem, som Herren kaldte.
  Alt, hvad jeg har, vil jeg for Gud forvalte.
  Af gravens mørke løser han mig ud.
   
 4. Jeg er din træl, din tjenerindes søn,
  du løste mine bånd, jeg blev i live.
  For hvad du gav, vil jeg min gave give.
  Dit navn vil jeg påkalde under bøn.
   
 5. Jeg indfri'r mine løfter til min Gud
  for øjnene af dem, som Herren kaldte,
  i Herrens menighed, blandt Guds udvalgte.
  Halleluja! Pris ham i helligt skrud!

Tekst: Lorenz Johs. Jensen 1994/1995/2007 Mel.: Genève 1562 ( LYT)