Hvor er mine fjender mange

            Salme 3
            En bønne- og tillidssalme. Morgensang

            1.  Herre! Jeg er i nød,           
            og mange vil min død.   
            Titusinder bekriger   
            og rejser sig mod mig.           
            Min Gud, de glemmer dig,       
            og hør, hvad fjenden siger:       
            “Der er slet intet håb,           
            her hjælper intet råb,           
            Gud glemmer ham og tier!“   
            Herre, du er mit skjold,       
            min ære og min vold,           
            det er på dig, jeg bier.   
                       
            2.  Mit hoved løfter han,       
            jeg råber, som jeg kan.
            Fra Zion vil han svare!       
            Jeg la' mig og sov ind,           
            blev frisk med sol på kind,       
            min sag vil han forsvare.       
            Mod Gud er de kun få,       
            mig kan de ikke nå,
            de gør mig ikke bange.           
            Selv om de samler sig           
            og vil omringe mig,           
            er Gud min hjælp mod mange.
               
            3.  Rejs dig, min Herre Gud!       
            Frels mig og før mig ud!       
            Slå dem på deres kinder,       
            knus tænderne med magt,       
            vis fjenden ringeagt           
            til sejrens dag oprinder.       
            Hos Herren er der fred,       
            et frelsens tilflugtssted,       
            og hvile trods Guds fjender.       
            Her finder folket ro,           
            velsignelse og tro,           
            Gud trøster sine venner!
               
            Tekst: Lorenz Johs. Jensen 2017/2018               
            Mel.: Strassburg 1539 Genève 1551 (Hør melodien her)