Hjælp i rette tid

Lad os derfor med dristighed nærme os nådens trone, for at finde barmhjertighed og nåde og således få hjælp i rette tid. (Hebr 4,16)
 

Når du har syndet - Læs Salme 51

Når du er bekymret - Læs Matt 6,19-34

Når du skal til gudstjeneste - Læs Salme 34

Når Gud synes langt borte - Læs Salme 139,1-18

Når du synes du ikke slår til - Læs Joh 15

Når du er magtesløs - Læs Matt 5,1-12

Når du savner barnets vished - Læs Rom 8,1-30

Når du må bryde op - Læs Salme 121

Når du ikke kan bede - Læs Matt 6,9-13

Når du er bange eller angst - Læs Salme 25,13-22

Når du er trist - Læs Salme 73,21-28

Dristig nu, mit bange hjerte,
fat dig et frimodigt sind,
skynd dig kun med al din smerte
lige til din Jesus ind! (Brorson)