Herren vil bevare dig

Salme 121
Bønne- og tillidssalme

1. Jeg løfter mine øjne op
til bjergene med håb.
Min Gud har hørt mit råb.
Min hjælp fra Herren står i knop,
min hjælp har jeg, en taber,
hos universets skaber.
                                    
2. Han støtter dig og hindrer, at
du snubler på din vej,
han, som bevarer dig.
Han våger både dag og nat.
Han værner dig mod farer!
Han, som sit folk bevarer.

3. Se, Herren vil bevare dig,
han er dig ganske nær
ved nat som morgenskær.
Han er din skygge på din vej,
dig stikker solen ikke,
frygt ikke månens blikke.
    
4. Han vil bevare dig mod alt,
som gør dig træt og blind.
Gå du kun ud og ind
og gør din gerning som Guds salt.
Dit liv vil han bevare
til evig tid fra fare.

Tekst: Lorenz Johs. Jensen, 1992/2004/2009
Mel.: Genève 1551
(Hør evt. melodi her)