Herren er min hyrde

Salme 23

Tillidssalme

1. Gud er min lovsang, Herren er min hyrde,
jeg mangler intet, let er nu min byrde,
i grønne enge lader han mig ligge,
ved sagte, stille vande må jeg drikke.
Han er min styrke, og de rette veje
vil Herren for sit navns skyld selv udpege.

2. Går vejen gennem dødens skyggedale,
vil jeg min ånd i Herrens hånd befale.
Jeg frygter intet ondt og mørkt og øde,
for du er med mig: Livets førstegrøde!
Din stok og stav er hos mig for at trøste,
og evigt liv skal jeg til sin tid høste.

3. For mine fjenders øjne vil du dække
dit bord for mig med vin fra ældste række.
Mit hoved salver du med kraft og glæde,
fra Herrens bæger flyder liv og væde.
Godhed og troskab fylder mine dage,
og ved din himmelfest må jeg deltage.

Tekst: Lorenz Johs. Jensen 1991/1994/2007
Mel.: 1543/Genève 1551 ( Melodi)

Se evt. oversigt over Davids-salmer her.