Herre, vis mig din vej!

Salme 25, vers 1-13
Bods- og bønnesalme

1. Herre, se dog til min længsel,
for jeg stoler på dig, Gud.
Frels mig! For jeg er i trængsel,
svigt mig ikke, fri mig ud.
Skamfuld skal jeg ikke stå,
når min fjende vil hovere;
frem til målet skal jeg nå,
det skal fjenden konstatere.

2. Herre, vis mig dine veje,
jeg vil gerne følge dig!
Lad din solopgang udpege
sandhedens og livets vej,
for du er min frelses Gud -
på din godhed vil jeg håbe.
Evig er din nådes skrud,
øm er kærlighedens kåbe.

3. Glem min ungdoms fald og synder,
husk mig i din trofasthed!
Du er god, for du forkynder
syndsforladelse og fred.
Herre, du er god mod mig,
derfor bli'r jeg sat i rette.
Undervis mig om din vej,
gør mit bjergland til en slette.

4. Hver en sti, som jeg betræder
på din vej, trofaste Gud,
er kun miskundhed, som glæder
dem, der holder dine bud.
Jeg vil stole på dit ord,
for dit navns skyld vil du slette
al min skyld - for den er stor!
Gør de krumme veje rette!

5. Herre, lær mig blot at frygte
dig og alle dine bud.
Vær mit liv, min vandrings lygte,
vælg din vej for mig, o Gud.
Liv og lykke på vor jord
skænker du på dine veje.
Troens sæd vil sætte spor,
landet vil vi få i eje.
 

Tekst: Lorenz Johs. Jensen, 1988/1994/2004/2008
Mel.: 1543/Genève 1551 (Hør evt. på Youtube.com)