Herre, hvor længe?

Salme 13
En bønnesalme

1. Hvor længe vil du skjule dig,
vil du for evigt glemme mig?
Dit ansigt kan jeg ikke kende,
men venter på, at du vil vende
dig om til mig og vise vej.

2. Hvor længe skal jeg tåle slag
og ængstes både nat og dag?
min smerte må jeg dagligt bære.
Hvor længe skal min fjende være
så fuld af pral, mens jeg er svag!

3. Se til og svar mig, du, min Gud,
klar mine øjne på dit bud,
frels mig fra sorgen og fra nøden,
for ellers ender det med døden!
Hvor længe skal jeg holde ud?

4. Lad ingen sige med foragt:
Nu er den fromme i min magt!
Lad ingen uven, når jeg vakler,
rangere mig blandt faldne stakler.
Frels mig fra fjendens overmagt.

5. Dog uanset - så stoler jeg
kun på din trofasthed mod mig,
din frelse er min største glæde,
selv om mit hjerte skulle græde.
Du var mig god, jeg priser dig!

Tekst: Lorenz Johs. Jensen, 2017
Mel.: Strassburg-Genève 1542/1547
Hør melodien på Youtube.com