Han har gjort alle ting vel

Salme 116, vers 1-9
En lovsang

 1. Gud har jeg kær, for han har hørt min røst,
  min tryglen og de inderlige bønner.
  Han ser til mig, som hårdt bebyrdet stønner,
  han hører mig, som ikke finder trøst.
   
 2. Jeg var omspændt af dødens stærke garn.
  Dødsrigets rædsler red mig som en mare.
  Jeg fandt kun nød, elendighed og fare,
  da råbte jeg: Ak, Herre, red dit barn!
   
 3. Gud standsede og vendte sig mod mig,
  barmhjertig var vor Gud mod mig, en synder.
  Lyt til hvad Herren i sit ord forkynder:
  Min nåde er dig nok. Jeg tilgi'r dig.
   
 4. Gud vogter uerfarnes skridt og vej.
  Jeg, som var knust og svag blev frelst af nåde.
  Fald kun til ro, min sjæl. Lad Herren råde,
  for Herren ved, hvad der er godt for dig.
   
 5. Ja, du har reddet mig fra død og grav.
  Du frelste mig fra gråd og fra at snuble.
  For Herrens ansigt må jeg atter juble,
  min synd blev kastet i det dybe hav.

Tekst: Lorenz Johs. Jensen 1994/1995/2007/2009
Mel.: Genève 1562 (Lyt)