Fri os fra det onde

Salme 140
Klagesalme til fastetiden

1. Fri mig fra hver en æres-krænker,
beskærm mig mod den ondes magt.
Værn mig mod dem, der spinder rænker,
med vold er deres vej belagt.

2. De skærper deres hvasse tunger
som slanger i det øde land.
De suger kraft til deres lunger,
som snoge spyr de gift som vand.

3. Bevar mig, Herre, mod al fare,
mod den ugudeliges hånd.
Langs vejen sætter han sin snare,
frels dog min fod fra skjulte bånd.

4. Til dig, min Herre, vil jeg sige:
Gud, hør min bøn, for jeg er svag!
For dig må skændigheder vige,
du skærmer mig på stridens dag.

5. Giv ikke de ugudelige,
hvad de attrår på deres vej.
Lad deres onde planer vige,
for ellers vil de bryste sig.

6. Lad spotten fra de onde struber
kun nå dem selv, for jeg er trængt.
Lad gløder, ild og dybe gruber
nedstyrte dem, så alt bli'r stængt.

7. Bagtaleren skal aldrig finde
et sted, hvor han kan holde stand.
Voldsmanden skal i hast forsvinde,
her hjælper ingen redningsmand.

8. Ak, Herre, tag dig af den svage,
jeg ved, du ta'r dig af min sag.
Vær du min lovsang, dæmp min klage,
du er mit skjul på dommens dag.

Tekst: Lorenz Johs. Jensen, 2007/2009
Mel.: 1543/Lyon 1548 (hør evt. melodi her)