Fortroligt samvær med Gud

Salme 25, vers 14-22
Bods- og bønnesalme

1. Hvad du gør, vil dine venner,
før det sker, bli' varslet om
i den stilhed, hvor du sender
ord til frelse, ord til dom.
Mine øjne, de er vendt
imod dig, som kender faren,
hvor min fjendes reb er spændt,
frelser du min fod fra snaren.

2. Læg dog mærke til min tilstand,
jeg er ensom og forladt,
før mig ud af angst og stilstand,
vær mig nær i trængslens nat.
Se til mig og mit besvær,
tilgiv mine mange synder.
Talrig er den fjendehær,
som til had mod mig tilskynder.

3. Vogt mit liv og værn mit indre,
frels mig, du min klippeborg,
fjendens list kan du forhindre,
skærme mig mod skam og sorg.
Lad kun uskyld vogte mig,
skab i mig den rette længsel.
Vis dit Israel din vej
og forløs det af dets trængsel!


Tekst: Lorenz Johs. Jensen, 1988/1994/2004
Mel.: 1543/Genève 1551 (Hør evt. melodien her)