Et råb fra dybet

Salme 130
Bodssalme

1. Jeg råber til dig, Herre,
fra dybet af mit sind,
min nød er jo desværre,
at synden gør mig blind.
Hør dog, hvor højt jeg råber
og lyt nu til min røst,
mærk dig, hvordan jeg håber
og længes efter trøst!

2. Hvis du vil tage vare
og vogte på vor skyld,
da vil vi blot erfare
så dødelig en byld.
Men hvor du vil tilgive,
dér skal man ære dig,
vor skyld vil du afskrive
på sønderknustes vej.

3. Jeg håber på dig, Herre,
jeg venter på dit ord,
din vej kan ingen spærre,
det er på dig, jeg tror.
Mer' end en vægter våger
og længes efter gry,
vil jeg trods nattetåger
forvente Gud på ny.

4. Og intet ondt skal ramme
den, som ser hen til dig,
din troskab er den samme
og trøstefuld din vej.
Dit folk vil du forløse,
du bøjer dig mod os!
Af kilden må vi øse                  Jf Esajas 12,3
vor synd og skyld til trods.

Tekst: Lorenz Johs. Jensen, 1998/2011
Mel.: Strassburg 1539/Genève 1551 (Hør evt. melodi her)