Det stille rum

Min Gud,

Lad mig se og genkende dit ansigts lys i mine medmennesker.

Må dit bliks uimodståelige lys - lyse over hver gerning, jeg udfører, og hver lidelse, jeg må bære.

Lær mig at genkende dig i mine
brødres og søstres inderste dyb.