Aftenbøn

1. Herre! er det dine trin,
er det dig, som kalder,
kalder mig til stilhed ind,
inden duggen falder?                          Højsangen 2,4

2. Herre! er det dine trin,
er det dig, som banker,
banker på min hjertedør,                     Højs 5,2
dybt i mine tanker?

3. Herre! er det dine trin?
lad mig det blot vide,
falske røster ængster mig,                   Højs 5,6
volder mig kun kvide.

4. Herre! er det dine trin?
Driv mig til dit hjerte,
dér hvor sjælen finder ro
for sin angst og smerte.                      Højs 8,6


Tekst: Lorenz Johs. Jensen, 1978/2013
Mel.: a) Per Nedergaard Hansen, 1997
b) Altid frejdig, når du går